پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 27 تير 1398

مناقصه پیشرفته

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
3652آگهی مناقصه نوبت 2 مناقصه 14/02/139804/03/139802/03/139802/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3651آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 14/02/139804/03/139802/03/139802/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3537آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 12/02/139802/03/139801/03/139801/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3536آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 12/02/139802/03/139801/03/139801/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3233آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 10/02/139831/02/139830/02/139830/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
3232آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 10/02/139831/02/139830/02/139830/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
2777آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 07/02/139828/02/139826/02/139826/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
744آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 18/01/139809/02/139808/02/139808/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
652آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 17/01/139809/02/139808/02/139808/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
608آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 17/01/139807/02/139805/02/139805/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
595آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 17/01/139807/02/139805/02/139805/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
33555آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 26/12/139726/01/139825/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
33554آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 26/12/139726/01/139825/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32137آگهی مزایده نوبت اول مناقصه 15/12/139711/01/139810/01/139810/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32136آگهی مزایده بازار دواب نوبت اول مزايده 15/12/139711/01/139810/01/139810/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32135آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 15/12/139715/01/139811/01/139811/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
31409آگهی مزایده نوبت اول مزايده 09/12/139706/01/139805/01/139805/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
30112فرخوان عمومی نوبت دوم سرمایه گذاری اجرای سامانه پارکومتر هوشمند مناقصه 18/11/139718/12/139718/12/139718/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
27309آگهی مزایده نوبت اول مزايده 03/10/139723/11/139723/11/139723/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
27808فرخوان عمومی نوبت اول سرمایه گذاری اجرای سامانه پارکومتر هوشمند مناقصه 04/11/139727/11/139727/11/139727/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
25395اگهی مزایده عمومی نوبت اول مناقصه 09/10/139730/10/139729/10/139729/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
23671آگهی مناقصه ممیزی املاک مزايده 20/09/139711/10/139710/10/139710/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
16108آگهی مناقصه عمومی ممیزی املاک مناقصه 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
16036آگهی مزایده نوبت سوم پارکینگ پاساژ سبلان مزايده 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
16038آگهی مزایده عمومی نوبت اول مزايده 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
6133آگهی مناقصه نوبت سوم مناقصه 19/03/139710/04/139709/04/139709/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
11479آگهی مزایده پارکینگ پاساژ سبلان مزايده 13/05/139703/06/139701/06/139701/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
1119مناقصه آسفالت نوبت دوم مناقصه 09/05/139730/05/139729/05/139729/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
27665آگهی مناقصه نوبت اول عملیات اجرایی تنظیف و خدمات شهری ناحیه دو مناقصه 26/11/139616/12/139616/12/139616/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26946آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی فضای سبز مناقصه 18/11/139609/12/139609/12/139609/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26441مناقصه خرید تجهیزات تولید کارخانه آسفالت نوبت دوم مناقصه 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26439آگهی مزایده عمومی نوبت دوم CNGآیدین مزايده 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26440آگهی مزایده نوبت اول زمین مسکونی خ تختی مزايده 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
24246آگهی مناقصه مرحله اول،نوبت اول خرید تجهیزات تولید آسفالت گرم مناقصه 20/10/139611/11/139610/11/139610/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
24248آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول CNG آیدین مزايده 20/10/139611/11/139610/11/139610/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
22506مزایده عمومی مرحله اول نوبت دوم جایگاه CNG ولایت مزايده 01/10/139620/10/139620/10/139620/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
22504مزایده بازار دواب نوبت اول مزايده 02/10/139620/10/139620/10/139620/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
22504مزایده بازار دواب نوبت اول مزايده 02/10/139620/10/139620/10/139620/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
22133مناقصه نوبت دوم نگهداری و تمییز کاری کوه قطور مناقصه 26/09/139614/10/139614/10/139614/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
22132مناقصه نوبت دوم اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله مناقصه 26/09/139614/10/139614/10/139614/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
20281آگهی مزایده نوبت اول زمین خیابان تختی مزايده 27/08/139621/09/139620/09/139620/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
19501آگهی مناقصه نوبت اول نگهداری کوه قطور مناقصه 16/08/139609/09/139609/09/139609/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
18750آگهي مناقصه نوبت دوم تجدیدی ( انجام امورات عمرانی سطح شهر مناقصه 07/08/139620/08/139617/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18968آگهي مناقصه مرحله دوم نوبت سوم مناقصه 09/08/139622/08/139621/08/139621/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18752آگهي مناقصه نوبت دوم بیمه مسئولیت مدنی شهروندان مناقصه 07/08/139620/08/139607/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18751(( آگهي مناقصه نوبت دوم )) (( بیمه تکمیلی مناقصه 07/08/139620/08/139617/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18755آگهی مناقصه نوبت اول آسفالت و لکه گیری بزرگراه ولایت مناقصه 07/08/139620/08/139617/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18753آگهی مناقصه نوبت اول اجاره دو دستگاه ماشین مکانیزه مناقصه 07/08/139620/08/139617/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
18754آگهی مزایده نوبت اول CNG ولایت مزايده 07/08/139617/08/139617/08/139617/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
17722آگهی مزایده نوبت دوم مغازه های خیابان طالقانی جنوبی مزايده 25/07/139607/08/139606/08/139606/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5
   آرشيو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8