پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 19 فروردين 1399

مناقصه پیشرفته

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
25587مناقصه نوبت دوم - ممیزی املاک مناقصه 08/10/139829/10/139828/10/139828/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
27586آگهی مزایده عمومی نوبت اول - جایگاه آیدین مزايده 08/10/139829/10/139828/10/139828/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
28525آگهی مزایده عمومی نوبت دوم مزايده 17/10/139808/11/139807/11/139807/11/1398مشاهده اطلاعات کامل
28524آگهی مناقصه نوبت دوم مناقصه 17/10/139808/11/139807/11/139807/11/1398مشاهده اطلاعات کامل
26263مناقصه نوبت اول - خودروهای استیجاری مناقصه 24/09/139815/10/139814/10/139814/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
26264مزایده نوبت اول میدان میوه و تره بار مزايده 24/09/139815/10/139814/10/139814/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
25239مناقصه عمومی نوبت اول - ممیزی املاک شهر میاندوآب مناقصه 14/09/139805/10/139804/10/139804/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
25238آگهی مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله ناحیه 2 مناقصه 14/09/139805/10/139804/10/139804/10/1398مشاهده اطلاعات کامل
20844آگهي مزايده عمومی مرحله دوم نوبت اول جايگاه توزيع CNG‌ ولایت مناقصه 30/07/139825/08/139823/08/139823/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
20843آگهي مزايده عمومی مرحله دوم نوبت اول - جايگاه توزيع CNG‌ هادی مناقصه 30/07/139825/08/139823/08/139823/08/1398مشاهده اطلاعات کامل
17406آگهي مناقصه عمومی نوبت سوم جمع آوری حمل زباله های شهری خدمات شهری ناحیه 2 مناقصه 25/06/139815/08/139814/07/139814/07/1398مشاهده اطلاعات کامل
13288مناقصه نوبت دوم مناقصه 12/05/139804/06/139803/06/139803/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
13517مناقصه نوبت دوم مناقصه 13/05/139805/06/139804/06/139804/06/1398مشاهده اطلاعات کامل
10893آگهی مناقصه عمومی نوبت 1 مناقصه 22/04/139812/05/139810/05/139810/05/1398مشاهده اطلاعات کامل
10268آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 19/04/139809/05/139808/05/139808/05/1398مشاهده اطلاعات کامل
3652آگهی مناقصه نوبت 2 مناقصه 14/02/139804/03/139802/03/139802/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3651آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 14/02/139804/03/139802/03/139802/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3537آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 12/02/139802/03/139801/03/139801/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3536آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 12/02/139802/03/139801/03/139801/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3233آگهی مناقصه عمومی نوبت 2 مناقصه 10/02/139831/02/139830/02/139830/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
3232آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 10/02/139831/02/139830/02/139830/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
2777آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم مناقصه 07/02/139828/02/139826/02/139826/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
744آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 18/01/139809/02/139808/02/139808/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
652آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 17/01/139809/02/139808/02/139808/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
608آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 17/01/139807/02/139805/02/139805/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
595آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 17/01/139807/02/139805/02/139805/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
33555آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 26/12/139726/01/139825/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
33554آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 26/12/139726/01/139825/01/139825/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32137آگهی مزایده نوبت اول مناقصه 15/12/139711/01/139810/01/139810/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32136آگهی مزایده بازار دواب نوبت اول مزايده 15/12/139711/01/139810/01/139810/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
32135آگهی مناقصه نوبت اول مناقصه 15/12/139715/01/139811/01/139811/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
31409آگهی مزایده نوبت اول مزايده 09/12/139706/01/139805/01/139805/01/1398مشاهده اطلاعات کامل
30112فرخوان عمومی نوبت دوم سرمایه گذاری اجرای سامانه پارکومتر هوشمند مناقصه 18/11/139718/12/139718/12/139718/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
27309آگهی مزایده نوبت اول مزايده 03/10/139723/11/139723/11/139723/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
27808فرخوان عمومی نوبت اول سرمایه گذاری اجرای سامانه پارکومتر هوشمند مناقصه 04/11/139727/11/139727/11/139727/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
25395اگهی مزایده عمومی نوبت اول مناقصه 09/10/139730/10/139729/10/139729/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
23671آگهی مناقصه ممیزی املاک مزايده 20/09/139711/10/139710/10/139710/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
16108آگهی مناقصه عمومی ممیزی املاک مناقصه 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
16036آگهی مزایده نوبت سوم پارکینگ پاساژ سبلان مزايده 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
16038آگهی مزایده عمومی نوبت اول مزايده 01/07/139722/07/139721/07/139721/07/1397مشاهده اطلاعات کامل
6133آگهی مناقصه نوبت سوم مناقصه 19/03/139710/04/139709/04/139709/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
11479آگهی مزایده پارکینگ پاساژ سبلان مزايده 13/05/139703/06/139701/06/139701/06/1397مشاهده اطلاعات کامل
1119مناقصه آسفالت نوبت دوم مناقصه 09/05/139730/05/139729/05/139729/05/1397مشاهده اطلاعات کامل
27665آگهی مناقصه نوبت اول عملیات اجرایی تنظیف و خدمات شهری ناحیه دو مناقصه 26/11/139616/12/139616/12/139616/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26946آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی فضای سبز مناقصه 18/11/139609/12/139609/12/139609/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26441مناقصه خرید تجهیزات تولید کارخانه آسفالت نوبت دوم مناقصه 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26439آگهی مزایده عمومی نوبت دوم CNGآیدین مزايده 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
26440آگهی مزایده نوبت اول زمین مسکونی خ تختی مزايده 14/11/139605/12/139605/12/139605/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
24246آگهی مناقصه مرحله اول،نوبت اول خرید تجهیزات تولید آسفالت گرم مناقصه 20/10/139611/11/139610/11/139610/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
24248آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول CNG آیدین مزايده 20/10/139611/11/139610/11/139610/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6
   آرشيو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8