يکشنبه, 7 خرداد 1402

نقش روابط عمومی در نظام تصمیم گیری یک سازمان

          در این مقاله نقش روابط عمومی را در نظام تصمیم گیری های یک سازمان ، نهاد و یا مؤسسه و غیره ... می توان به چهار شکل زیر مشخص و تبیین کرد.

1-     یکی از نقش های روابط عمومی تسهیل گری فرآیند تصمیم گیری از طریق تامین اطلاعات مورد نیاز است.

سنجش مستمر محیط ، پیگیری روند انتقال اطلاعات بین سازمانها و محیط ، ایفای نقش دفاعی در برابر ورود اطلاعات اضافی ، پالایش،تسهیل و گزینش اطلاعات مناسب و سازماندهی آنها برای ارائه به تصمیم گیران برای اخذ تصمیمات مناسب در این نقش ایفا می شود.

2-     تصمیم سازی دومین مقوله در نظام تصمیم گیری یک سازمان می باشد، روابط عمومی گرچه در شکل ابزاری آن در اوایل قرن بیستم ، صرفا تسهیل تصمیم گیری بود ولی در آستانه قرن بیست و یکم و در شکل مدیریتی آن از توان تصمیم سازی برخوردار است. روابط عمومی با مطالعه مشکلات و منازعات موجد پیرامون سازمان در واقع در نقش بهداشت و پزشک سازمان ظهور می یابد و پس از تحقیق درباره مشکل و تشخیص مناسب عوامل بوجود آورنده آن ، برنامه مناسب و پیشنهاد عملی خود را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیریت سازمان می گذارد.

3-      تأثیر گذاری بر فرآیند و ساخت نظام تصمیم گیری و عضویت در گروه تصمیم گیری(که همان ائتلاف حاکم بر سازمان است).

روابط عمومی علاوه بر تسهیل گری و تصمیم سازی ، بر فرآیند تصمیم گیری نیز تأثیر می گذارد و بعضا" با ورود به جریان تصمیم گیری، تصمیمات را با انتظارات افکار عمومی هماهنگ می سازد و به این ترتیب به دموکراتیزه شدن نظام تصمیم گیری در سازمان کمک می کند. تلاش روابط عمومی با انجام این اقدامات پیوستن به ائتلاف حاکم بر سازمان و عضویت در گروه تصمیم گیری سازمان است.

4-     اصلاح تصمصمات سازمانی:

نقش دیگر روابط عمومی در فرآیند تصمیم گیری، مطالعه واکنش گروه های مختلف مخاطبان در برابر پیام ها و رفتارهای سازمانی است. به عبارتی روابط عمومی با ایجاد نظام بازخورد به سازمان کمک می کند تا تصمیمات نا مناسب خود را شناسایی کرده و به بهبود آنها مبادرت کنند تا از این طریق اعتبار و شهرت سازمان خدشه دار نشود.وقوف به اهمیت روابط عمومی در نظام تصمیم گیری و استفاده از آن در این فرآیند، می تواند ابزار مناسبی برای بهبود مدیریت سازمانی باشد.

طرح و تأکید بر نقش های روابط عمومی در نظام تصمیم گیری سازمان می تواند به بهبود نظام تصمیم گیری در سازمان منجر شود.

                    * نقش روابط عمومی در مشاوره به مدیران سازمان

    ارائه مشاوره به مدیریت سازمان از نقش های مهم روابط عمومی نوین محسوب می شود. در این نقش روابط عمومی      حلقه واسطه ارتباطی بین مدیریت و مخاطبان سازمان است که این کار خلاء فقدان شریان ارتباطی را بین مدیریت و مخاطبان پر می کند.در این خصوص، روابط عمومی اطلاعات بدست آمده از اشخاص و گروه های مهم را به مدیریت منتقل می کند تا مدیریت به هنگام تعیین خط مشی از آنها به عنوان بازوی مدیریت برای اخذ تصمیمات و فعالیت های آتی سازمان استفاده کند این کار بیش از پیش نقش تعیین کننده روابط عمومی را در سازمان مشخص می کند.

روابط عمومی برای آنکه بتواند مشاور قابل اعتماد و مطمئنی برای مدیر باشد، باید برنامه ریزی و سازماندهی کند؛به گونه ای که بتواند به اطلاعات مورد نیاز سازمان در ابعاد گوناگون دست یابد.بدیهی است که محدوده اطلاعات گسترده هستند و از امور اداری تا سازمان های رقیب را دربر می گیرد. علاوه بر سنجش افکار عمومی درون سازمانی ، بهترین سازماندهی برای تدوین و تهیۀ اطلاعات ، ایجاد " هستۀ مشورتی " با انتخاب و شرکت کارشناسان فعال ، باانگیزه و با تخصص های مختلف زیر نظر مدیریت روابط عمومی است.

 

 

                                                                                                               گردآورنده : علی عباسی

                                                                                                    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    5.7.9.0
    V5.7.9.0