پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
 
احد غفاری
رئیس شورای اسلامی شهر


دسته بندي اخبار 

 
 


استفاده از ایده های شهروندان برای حل مشکلات شهری

مهندس نجفی شهردار مردمی میاندوآب:
استفاده از ایده های شهروندان برای مشکلات شهری
مورد توجه مدیریت شهری بوده و هدف
ما از دخالت دادن اندیشه و ایده پردازی های
مردم در مدیریت شهری ، تبدیل این ایده ها به
نوآوری در راستای بهبود کیفیت زندگی
شهروندان می باشد.

مرتضی نجفی
شــهردار میــاندوآب 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0